Máy kiểm tra ngoại tệ Unixcam D106

Liên Hệ

  • Kiểm tra được 6 loại ngoại tệ
  • EUR – USD – JPY – GBP – CAD – HKD
  • Kiểm tra từng tờ bằng từ tính, hồng ngoại, tia cực tím, màu quang học và chỉ an toàn.
  • Hiển thị mệnh giá, cộng tổng số tờ và tổng giá trị. Tốc độ 60 tờ / phút.
  • Có thể nâng cấp phần mềm qua Internet
  • Sản phẩm của Tập đoàn Uixcam ( Mỹ)
  • Sản xuất tại Trung Quốc
  •  (Bảo hành kỹ thuật 12 tháng)