Cửa kho tiền BMC – CK 08

Liên Hệ

  • Kích thước: 2000 x 800 mm
  • Cao: 2200 mm
  • Rộng: 1000 mm
  • Sâu: 240 mm
  • TRỌNG LƯỢNG: 750 kg