Cửa kho tiền BMC – CK2200

Liên Hệ

  • Chiều cao khung bao: 2200mm.
  • Chiều rộng khung bao: 1200mm.
  • Thép làm khung : 4,0ly
  •  Độ dầy khung 300mm