Cửa kho tiền BMC – CK 2000

Liên Hệ

  • Kích thước: 2000 x 1000 mm
  • Cao: 2200 mm
  • Rộng: 1200 mm
  • Sâu: 340 mm
  • TRỌNG LƯỢNG: 1000 kg