Cửa kho tiền BMC – CK 2200

Liên Hệ

  • Kích thước: 2200 x 1200 mm
  • Cao: 2400 mm
  • Rộng: 1400 mm
  • Sâu: 340 mm
  • TRỌNG LƯỢNG: 1200 kg