Cửa kho tiền BMC – CKC 08

Liên Hệ

  • Kích thước: 1800 x 800 mm
  • Cao: 1950 mm
  • Rộng: 1000 mm
  • Sâu: 240 mm
  • TRỌNG LƯỢNG: 700 kg