Máy soi tiền giả ARGUS ESTE

Liên Hệ

  • NHẬP NGUYÊN CHIẾC TỪ ĐỨC (GERMANY)
  • 01 bóng cực tim soi tiền giả.
  • Soi 1 lần được 100 tờ
  • 01 bóng trắng soi hình chìm tiền giả
  • Kính lọc bảo vệ da tay khỏi tác hại tia cực tím