Máy đếm tiền Magner100

Liên Hệ

  • Đếm tiền bằng khí nén.
  • Đếm thếp 100 tờ polymer không cần tháo dây buộc.
  • Đồng hồ mặt số quay 3600
  • Có chức năng đếm mẻ. – Kích thước 260 x 260 x 250mm.